agenda

EXPOSITIE VERBINDING NOG TOT EN MET 30 OKTOBER 2016

Amsterdam House of Arts & Crafts | Oudeschans 21 | 1011 KS Amsterdam
Openingstijden: 11.00 tot 17.00 uur en op afspraak (06 2214 1364)

Lego Lima verbindt Nederlandse en Braziliaanse grafiek. Beide landen hebben een rijke grafische traditie en de uitwisseling staat altijd garant voor mooie, spannende en gevarieerde tentoonstellingen.

Tijdens de Maand van de Grafiek organiseert Lego Lima samen met de Braziliaanse graficus/curator Armando Sobral en projectleider/curator Joyce Gabeler de expositie ‘Verbinding’. De expositie toont grafiek van Braziliaanse en Nederlandse kunstenaars. Tijdens de expositie zijn ook documentaires te zien over Braziliaanse grafiek, worden workshops gegeven en vinden artist talks plaats. Na de tentoonstelling in Amsterdam zal een deel van de expositie naar Brazilië reizen.

LEGO LIMA OVER VERBINDING

“Het idee van verbinding is altijd aanwezig geweest in mijn werk. Het gaat dan niet per se om een directe vertaling van het begrip ‘verbinden’ in de beelden die in mijn grafiek te zien zijn, maar het gaat meer om een behoefte om grenzen te overschrijden en barrières weg te nemen. Ik voel me heel erg Braziliaans en heb – ook in mijn ontwikkeling als kunstenaar - veel geleerd van het leven in Nederland, maar ik ben toch vooral wereldburger. In de technische keuzes die ik maak zoek ik naar manieren om de grenzen van de grafiek te overschrijden. En in de projecten die ik organiseer probeer ik culturele verschillen te overbruggen en verbinding te leggen tussen verschillende culturen.

Met mijn werk wil ik ook verbinden; ik wil graag via mijn werk contacten leggen en hoop via de beelden in mijn werk een dialoog met de kijker aan te gaan. Ik heb als jonge kunstenaar ook heel bewust voor de grafiek gekozen; een techniek die in zekere zin de kunst democratiseerde en die ook heel vaak toegepast werd om andere informatie – bijvoorbeeld boeken – te ontsluiten. Voor mij bood de grafiek de mogelijkheid om mijn werk op meerdere locaties en bij meerdere mensen aan te bieden en zo het idee van verbinding te versterken.

Uiteindelijk draait het bij al deze keuzes om het doorbreken van grenzen en het leggen van contacten tussen mensen uit uiteenlopende culturen. Dit is voor mij een krachtig middel tegen intolerantie en het afwijzen van ‘de ander’. Tolerantie, vrijheid en vrijzinnigheid zijn de grootste waarden die ik met mijn werk nastreef.”